O NAMA

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport osnovana je na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra 16. srpnja 2015. godine (Glasnik Grada Zadra br 10/15), a redovno poslovanje počinje 01. siječnja 2016. godine.

Ustanovu zastupa i njome rukovodi ravnatelj a upravlja Upravno vijeće od tri (3) člana.
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport je u Registru korisnika proračuna (RKP) upisana pod brojem 49448. Osobni identifikacijski broj Ustanove je 82496192577.

Osnovana je od strane Grada Zadra radi upravljanja i održavanja sportskih objekata, što podrazumijeva:
– redovito tekuće i investicijsko održavanje objektata
– organiziranje sportskih, zabavno kulturnih i drugih manifestacija
– korištenje sportskih objekata za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zadra
– davanje u zakup sportskih objekata, sukladno Zakonu i odlukama Grada Zadra

Pored navedenih Ustanova obavlja i sljedeće djelatnosti:
– sportske pripreme i poduke
– sportske rekreacije
– organiziranje i vođenje sportskih natjecanja
– organiziranje izvannastavne školske sportske aktivnosti
– organiziranje studentske sportske aktivnosti

OSNIVAČ:
Grad Zadar

NAZIV:
Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

SKRAĆENI NAZIV:
Javna ustanova Zadarski sport

SJEDIŠTE USTANOVE:
Ulica Bruna Bušića 7, 23000 Zadar

RAVNATELJ:
Željko Žilavec

IBAN:
HR7923400091110762103 kod PBZ banke

OIB:
82496192577

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport

Ulica Bruna Bušića 7, 23000 Zadar

Ravnatelj: Željko Žilavec

OIB: 82496192577

IBAN: HR7923400091110762103 kod PBZ banke

Telefon
023/331-197

Fax
023/331-400

E-mail
zd.sport@gmail.com

 

PARTNERI

X
X