Nakon 4 turnusa i 24 dana treniranja, igranja utakmica i druženja završio je kamp HRS-a u Zadru za 2021. godinu u dvoranama ŠRC Mocire i Bili brig na kojemu je sudjelovalo više od 400 djevojaka i mladića. Treninge je vodilo 30 trenerica i trenera koji su budno motrili na sve sudionike kampa i vrijedno prenosili svoja rukometna znanja na njih. Vrijeme je bilo odlično pa su sva djeca mogla uživati u svakodnevnom kupanju na obližnjoj plaži. Nakon toga mogli su u večernjim satima gledati utakmice ili filmove u dvorani putem projektora ili na vanjskom igralištu uz  hostel vježbati novostečena rukometna znanja. Jednom tjedno prošetali su se gradom Zadrom i upoznavali njegove kulturne znamenitosti i uživali u sladoledu.

info,foto: kamp-hrs

X
X