Središnji državni ured za šport temeljem Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu športa pogođenim koronavirusom (COVID-19), koju je državni tajnik Tomislav Družak donio 18. travnja 2020. godine, u ponedjeljak, 20. travnja 2020. godine u 10 sati otvorio je prijave za dobivanje potpore.

Potporu kao poslodavac može zatražiti športski klub – udruga za natjecanje ili športsko dioničko društvo (š.d.d.), športski savez ili športska zajednica na razini JLP(R)S-a, a može je ostvariti za mjesec ožujak, travanj i svibanj za radnike koji su zaposleni kao trener, voditelj, instruktor, fizioterapeut ili ostalo administrativno i tehničko osoblje.

Nastavno na ovu mjeru potpore Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (N.N.br. 50/20.), kojim je regulirano oslobađanje od obveze plaćanja doprinosa na novčane potpore primljene od Središnjeg državnog ureda za šport namijenjene očuvanju radnih mjesta u sustavu športa.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti, na temelju razmjene podataka sa Središnjim državnim uredom za šport.

Kako bi bio oslobođen plaćanja doprinosa poslodavac je dužan:

  1. dokaz o isplaćenoj plaći korisnika potpore dostaviti Središnjem državnom uredu za šport, koji će tražiti podatak o oznaci JOPPD obrasca na kojemu su iskazane plaće isplaćene iz primljene potpore,
  2. dostaviti podatke iskazane u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivati će se umanjenjem obveze na porezno knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Za radnike koji su osiguranici drugog mirovinskog stupa, Središnji državni ured za šport uplatit će doprinos za drugi stup u iznosu (za nepuno radno vrijeme, razmjerno) od 203,12 kn za ožujak odnosno 250,00 kn za travanj i svibanj.

X
X